B18 projekt ” end_of_hepatitis.ba “

Centar za odvikavanje od ovisnosti Marjanovac u Aleksandrovcu  i Udruženje B18 iz Banja Luke imaju dugogodišnju suradnju koja se i dalje nastavlja. Udruženje oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa B18 je prvo udruženje u Bosni i Hercegovini koje za ciljnu grupu ima osobe oboljele od kroničnih virusnih hepatitisa. Zauzima se za poboljšanje kvalitete života kako osoba koje žive sa bolestima hepatitisa tako i njihovih porodica, te doprinosi smanjenju diskriminacije prema osobama oboljelim od hepatitisa B i C.

U okviru projekta  end_of_hepatitis.ba “,  koji sufinansira Evropska asocijacija pacijenata sa bolestima jetre – ELPA,  Udruženje B18 u sklopu svojih aktivnosti 18.10.023. godine održalo je za korisnike  Centra Marjanovac kratku edukaciju o hepatitisima B i C. Također korisnici su bili informirani o mogućnostima daljnje dijagnostike i liječenja u BiH-a kod osoba kojima se ustanovi da su pozitivni na HBV, HCV ili HIV.

Također  organizirano je i dobrovoljno testiranje brzim testovima na hepatitis B i C i HIV, IKD za korisnike koji se nalaze na tretmanu odvikavanja od ovisnosti o drogama u Terapijskoj zajednici Marjanovac.