Program Centra Marjanovac

Tko je ovisnik po programu Projekt Čovjek i terapijskom modelu Centra Marjanovac?

Ovisnik je osoba jednaka kao i svi mi, osim što ima problem više a on se zove: OVISNOST.

Što nudi Centar Marjanovac ovisniku koji traži od njega pomoć?

U Terapijskoj zajednici se provodi program odvikavanja i rehabilitacije ovisnika kroz socijalno-formativni rad. Korisnici prolaze put od samog prihvata u Centar do postupnog usvajanja samopoštovanja, odgovornosti, te potpune autonomije i ponovnog uključivanja u obitelj i društvo.

Program u Centru Marjanovcu nije vjerskog karaktera ali poštuje vjerska uvjerenja svojih korisnika dajući na taj način svoj doprinos razvijanju zajedništva i tolerancije. Posebna pozornost se poklanja organiziranju slobodnog vremena korisnika.

Zajednica je mješovita, tj. namijenjena je jednako ženskim i muškim osobama koje imaju problemom ovisnosti.

Sredstva koja su na raspolaganju u programu su:

  • Individualni razgovori
  • Različiti oblici grupne dinamike
  • Informativni i formativni seminari
  • Sportske i kreativne aktivnosti

Organizacija i praktično funkcioniranje zajednice je uređeno na način gdje su sami korisnici aktivni učesnici i protagonisti promjene vlastitog ponašanja.

Cilj svih sredstva koja program nudi jest stvarati povoljnu atmosferu i poticati:

  • Rad na međuljudskim odnosima
  • Porast samo-vrednovanja
  • Analizu emotivnosti
  • Preispitivanje i redefiniranje obiteljskih odnosa
  • Razvijanje organizacijskih sposobnosti kroz postupan razvoj i stjecanje radnih navika

KRAJNI CILJ je pomoći ovisnicima ponovno se uključiti u obiteljsko, društveno i radno okruženje.

Centar Marjanovac u svom radu daje veliku važnost suradnji i radu s obiteljima korisnika, kroz individualnu pratnju i podršku te kroz grupe samopomoći gdje god je to moguće organizirati. Osim toga Centar promiče razne inicijative u svrhu senzibiliziranja javnosti za problem ovisnosti bez predrasuda. Surađujemo i sa drugim institucijama u zemlji i inozemstvu koje imaju istu ili sličnu misiju.