Prilog BHRT-a o načinu liječenja ovisnosti u komunama

Hvala ekipi sa Radio-Televizija Bosne i Hercegovine koji su predstavili priču iz našeg ugla gledanja na ovisnost.